• ترفندی برای شارژ سریع گوشی
    فرض کنید که نیم ساعت بیشتر فرصت ندارید و اگر از خانه بیرون بروید ممکن است تا چند ساعت به منبع برق دسترسی نداشته باشید که گوشی را شارژ کنید. در چنین شرایطی می توان از شارژ سریع استفاده کرد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب