• جنایت بوکو حرام در گامبورو انگالا
    گروه های که به نام اسلام جنایت می کنند فقط محدود به طالبان، القائده، داعش، النصره نیستند؛ دشمنان اسلام در آفریقا هم به نام بوکو حرام تیشه به ریشه اسلام می زنند. اما آبشخور همه اینها از مکتب به بن بست رسیده لیبرالیسم نشات می گیرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب