• آب گران می شود
    معاون درآمد و امور مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: تعرفه های جدید و افزایش یافته آب بها با تصویب شورای اقتصاد اجرا می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب