• بزرگترین گربه ‌سان در دنیا
     بزرگترین گربه  سان در دنیا از سال ۲۰۱۲/۱۳۹۱ تاکنون، هرکول به لقب بزرگ ترین گربه سان روی زمین مفتخر شده است. این گربه سان ترکیبی و رکورددار، یک نر بالغ از نوع لایگر( پدر شیر و مادر ببر) است.در حال حاضر، هرکول در منطقه حفاظت شده میرتیل بیچ سافاری واقع در کارولینای جنوبی زندگی می کند.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب