• گردش مالی رستوران های معروف بازار
    گذری یا کاری، فرقی نمیکند؛ به هر دلیلی که وارد این خیابان شوید احتمالا گرسنه برنمی گردید. نه اینکه اجباری در کار باشد، اغلب ترجیح میدهند که غذای خود را در این اطراف بخورند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب