• گرسنگی، محرکِ پرخاشگری است
    مطالعات جدید نشان می دهد احتمال پرخاشگری در مردان و زنانی که به دلیل گرسنگی قندخونشان پایین می آید،  بیشتر است.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب