• سفر آزاد به ایران برای اتباع 7 کشور
    گردشگران و اتباع هفت کشور می توانند بدون ویزا به ایران سفر کنند، فقط کافی است گذرنامه ی معتبر داشته باشند و در فهرست ممنو ع الورود ها نیز نباشند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب