• خوزستان تب کرده است
    با استقرار سامانه کم فشار در لایه میانی جو، دمای سه شهر استان خوزستان به ۵۰ درجه سانتیگراد رسید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب