• ناپدید شدن زنبورها
    درپی افزایش دمای زمین، زنبورها از نواحی که زندگی می کردند ناپدید شده  اند و تاکنون نتوانسته اند برای یافتن زیستگاه های بهتر به مناطق دیگر مهاجرت کنند.محققان عواملی مانند استفاده بیش حدحشره کش ها و شیوع انگل  رااز دلایل بروز این فاجعه اعلام کردند.
  • زمین ، گرمتر از همیشه
    دمای جهانی سطح کره زمین در ماه مه ، رکورد گرمای زمین را شکست به طوری که از زمان انجام نظارت ها و اندازه گیری دمای سطح زمین ، این ماه گرم ترین دوره ثبت شده محسوب می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب