• معشوقه بغدادی چگونه دستگیر شد؟
    همسر سابق سرکرده «داعش»، در اردوگاه «نهر البارد» لبنان با یک آواره فلسطینی ازدواج کرده و پس از خروج از آن با عناصر مرتبط با عملیات تروریستی در لبنان دیدار کرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب