• زنان داعشی چه کارهایی یاد می‌گیرند؟
    جنگ برای زنان داعشی جایز نیست؛ این از قوانین این گروه تکفیری و تروریستی است. اما خب بالاخره آنان نیز باید دِین خود را به خلیفه داعشی و این گروه تروریستی ادا کنند. هر شخصی در دایره بسته تفکرات سطح پائین دولت اسلامی عراق و شام وظیفه ای دارد که باید آن را انجام دهد؛ حتی زنان.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب