• جزئیات گروگانگیری مسلحانه در سیرجان
    وی افزود: در حین پیگیری ها، منتظر واکنش گروگانگیران بودیم که پس از پنج ساعت تماس گرفته و در مرحله اول درخواست ۸۰۰ میلیون تومان در ازای آزادی این فرد داشتند و پس از چند ساعت یک میلیارد تومان درخواست کردند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب