• ماجرای پناهندگی گروگانگیر ایرانی در استرالیا
    هرچند ماجرای گروگان گیری اخیر در سیدنی با کشته شدن گروگان گیر اصلی به پایان رسید،  حواشی این موضوع همچنان ادامه داشته و در مطبوعات و رسانه های مختلف مورد توجه قرار می گیرد. در همین راستا، سازمان عفو بین الملل به تازگی از ماجرایی مربوط به این گروگان گیر پرده برداشته که در نوع خود بسیار جالب توجه است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب