• چگونه ارایش کنیم !
    برای خط چشم کشیدن متدهای مختلفی وجود دارد که براساس مد تغییر میکند . خط چشم بهترین راه برای نشان دادن شکل چشم است و مشکل ترین قسمت آرایش می باشد

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب