• درآمد سرسام آور فردوسی پور از جام جهانی 2014
    درست در زمانی که فردوسی پور در حال محاکمه فوتبالیست های ملی پوشی بود که باید جسم و ذهن خود را آماده حضور پرافتخار در جام جهانی کنند، خبری اعلام شد مبنی بر اینکه عادل فردوسی پور تهیه کننده برنامه های جام جهانی در تلویزیون شده است. این یعنی قرارداد چندصد میلیونی جدیدی برای حداکثر دو ماه...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب