• گزارش لحظه به لحظه از آزادی گروگان یک میلیاردی
    فيلمي که گروگانگيران براي خانواده پيرمرد گروگان فرستاده بودند وحشتي را در دل آن ها ايجاد کرد، مردي با اسلحه روي سر گروگان ايستاده بود و تهديد مي کرد که اگر تا ۲۴ساعت ديگر يک ميليارد تومان پرداخت نکنند، دست و پاي قطع شده پيرمرد را برايشان مي فرستند. خانواده پيرمرد نگران و هراسان فيلم را به کارآگاهان آگاهي پليس خراسان رضوي دادند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب