• پاسخ ایران به گزارش مغرضانه احمد شهید
    نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در نیویورک ، گزارش احمد شهید ، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را حاصل اهداف سیاسی برخی از کشورها توصیف کرد .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب