• گفت‌وگو با پزشک نویسنده نسخه جنجالی
    چند روزیست که در فضای مجازی صحبت از پزشکی است که نسخه ای خاص برای بیمارش تجویز کرده و از داروخانه خواسته بود که اگر بیمار در پرداخت هزینه دارو با مشکل مواجه شد با او تماس بگیرند، با پزشک تماسی گرفته نشد اما تصویری از نسخه دست به دست در گروه ها و شبکه های اجتماعی چرخید و میلیون ها نفر در جریان آن قرار گرفتند تا دوباره به دست خودش رسید.
  • گفت‌وگو با جوانی که دوستش را کشت
    پدرام متهم به قتل دوستش شده و با درخواست اشد مجازات از سوی اولیای دم روبه  روست. متهم جوان پس از دستگیری، علاوه بر پرونده قتل، راز درگیری دیگری را که یک سال قبل داشت فاش کرد و حالا باید در انتظار مجازاتی سنگین باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب