• مواد غذایی رژیمی مناسب افراد دیابتی
     مطالعات نشان داده اند که محدودیت کالری در افراد چاق دیابتی سبب بهبودی سریع در کنترل گلوکز خون خواهد شد که این اثر مستقل از اثر بر میزان کاهش وزن می باشد.اما اثرات سریع رژیم بسیارکم کالری بر حساسیت انسولین و ترشح انسولین در افراد بسیار چاق مبتلا به دیابت نوع ۲ هنوز به وضوح مشخص نشده است.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب