• آموزش کاردستی گل کاغذی
    کاغذ رنگی ربان چسب و قیچی گل ما شبیه ستاره است. ابتد باید یک ستاره برای گل و یک مستطیل برای ساقه بکشید و سپس آن را ببرید:

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب