• اولین گل تاریخ جام جهانی را کدام تیم زد ؟
    اولین گل تاریخ جام جهانی را کدام تیم زد ؟ ، به گزارش دیلی خبر 20 دوره از برگزاری بازی های جام جهانی می گذرد و توپ های زیادی از خطوط دروازه ها عبور کرده است اما اولین توپی که به تور دروازه رسید توسط چه کسی و چه زمانی زده شد؟    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب