• آموزش کاردستی گل کاغذی
    کاغذ رنگی ربان چسب و قیچی گل ما شبیه ستاره است. ابتد باید یک ستاره برای گل و یک مستطیل برای ساقه بکشید و سپس آن را ببرید:
  • آموزش درست کردن گل چرمی
    این گل چرمی را می توانید برای تزئین روی کیف دستی، تل و گل سر بچسبانید.یا به عنوان گل سینه از آن استفاده کنید.کاربردهای آن به خلاقیت شما بستگی دارد ...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب