• خواص گل‌گاوزبان
    گیاه گاوزبان به عنوان یکی از غنی ترین منابع اسیدهای چرب اصلی بشمار می رود بطوریکه از آن به عنوان غنی ترین منبع شناخته شده برای (Gamma Linoenic Acid (GLA در نزد بشر معرفی شده است. گل گاوزبان یک گیاه علفی یک ساله است که از اردیبهشت تا شهریور گل می دهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب