• افزایش صادرات نفت ایران و نگرانی آمریکا
    افزایش صادرات نفت ایران نگرانی هایی را در آمریکا دامن زده است و به نظر نمی رسد، انتظار آمریکا برای ثابت ماندن حجم صادرات نفت ایران در مرز یک میلیون بشکه محقق شود...  

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب