• اسرار گنبد آهنین به سرقت رفت
    هکرها توانسته اند به اسرار نظامی دو شرکت صهیونیستی دست پیدا کنند. این دو شرکت سیستم دفاعی گنبد آهنین را طراحی کرده اند. این اطلاعات نخستین بار در وبلاگ مربوط به مسائل امنیتی برایان کربز منتشر شد اما این شرکت آن را انکار می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب