• آشنایی با هنر مهله سازی
    یکی از صنایع دستی تزیینی- کاربُردی ایران “مَهله سازی” نام دارد. زنان عشایر استان فارس برای همیشه معطر نگاهداشتن خود، در فصل تابستان اقدام به جمع آوری دانه های معطر مهله می نمایند، سپس ........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب