• حمله موشهای گوشتخوار به یک منزل مسکونی
    کمتر از یک سال از حمله موشها به روستای نجف آباد در شهرستان فیروزه نیشابور در حالی می گذرد که این بار موشهای گوشتخوار به منطقه ای مسکونی در مشهد حمله کرده اند!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب