• عرضه کنندگان گوشت الاغ محکوم شدند
    شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي با صدور رأي قطعي درباره متهمان پرونده فروش گوشت الاغ در مشهد، آنان را به تحمل زندان، تبعيد و ممنوعيت از اشتغال به هر گونه حرفه اي که مرتبط با مواد غذايي و خوراکي باشد محکوم کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب