• واقعا گوشت بوفالوی هندی وارد ایران شده است؟
    گوشت وارداتی از هند برای محصولات پروتئینی مورد استفاده قرار می گیرد به این دلیل است كه در محصولات فرآوری شده دمای گوشت تا 80 درجه بالا می رود بنابراین انگل ساركوسیست این گوشت ها از بین می رود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب