• موبایل بال‌دار/عکس
    متخصصان نظامی آمریکایی پهپادی کوچک، به اندازه کف دست اختراع کرده اند که مانند یک موبایل بال دار قابل استفاده در آسمان است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب