• گپی خواندنی با عباس قادری
    می گوید بچه خیابان سعادت است. جایی بالاتر از میدان اعدام و پایین تر از مولوی؛ یکی از مرکزی ترین نقاط پایتخت. در این کوچه ها بزرگ شده و موسیقی را در کوچه پس کوچه های این شهر و تئاترهای لاله زار دنبال کرده. حالا بعد از این همه سال هنوز همانی است که بوده.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب