• با ایبوپروفن و ژلوفن خداحافظی کنید!
    محققان بارها ثابت کرده اند دارونماهایی که تنها به جای داروهای واقعی به خورد افراد داده می شوند اما تاثیر آنها را ندارند، گاهی به اندازه داروهای حقیقی و حتی بیشتر از آن می توانند بر محو شدن درد تاثیر بگذارند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب