• کشف گیاه عاشق الماس!
    محققان یک گیاه خاردار شبه نخل را در غرب آفریقا شناسایی کرده اند که تنها در نزدیکی الماس رشد کرده و می تواند به بهترین دوست شکارچیان این سنگ ارزشمند تبدیل شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب