• سقوط کودک در شکاف ساختمان!
     گفته می شود زمانی که این کودک روی پشت بام در حال بازی بوده، در این شکاف افتاده است. خوشبختانه هنگام سقوط، ضربه محکمی به سر این کودک وارد نشده و همین موضوع باعث زنده ماندن او شده است.            

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب