• هرآنچه باید درباره یائسه شدن مردان بدانید
    همين يك جمله كافي نيست؟ «سطح تستوسترون (هورمون مردانه) در يك مرد 40 ساله امروزي به اندازه يك مرد 70 ساله 30 سال قبل است». حق داريد نگران باشيد. از نظر فيزيولوژيك، مردهاي امروزي به اندازه مردهاي قديم «مرد» نيستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب