• یارانه بنزین هم نقدی شد؟
    عضو کمیسیون انرژی مجلس،گفت: مصوبه جدید کمیسیون انرژی در ارتباط با مسئله سهمیه سوخت است به طوری که سهمیه بنزین به جای هر خودرو به هرخانوار تعلق پیدا کرده و خانوارهای بدون خودرو معادل سهمیه سوخت، یارانه دریافت کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب