• از جمله پیامدهای ضعف جنسی
    علیرضا ابوالفضلی محقق و پژوهشگر طب اظهار داشت: فقدان دانش جنسی در روابط زناشویی سبب بروز سوءرفتار جنسی شده و عملاً ضعف جنسی را به  همراه دارد، زیرا مکانیزم طراحی و خلقت انسان به گونه ای است که میل و نیاز جنسی صرفاً به صورت غریزی وجود دارد و مثل غذا خوردن و خوابیدن جزو لاینفک مطالبات انسانی است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب