• دردناک ترین کاربرد یخچال بستنی
    کشتار کودکان بی گناه غزه از سوی رژیم صهیونیستی، تا اندازه ای گسترش یافته است که خانواده های این کودکان شهید شده، دیگر جایی برای نگهداری پیکرهای کوچک آنها ندارند و از یخچال بستنی به عنوان سردخانه برای نگهداری کودکان استفاده می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب