• نشریه اسرائیلی مرکل را حذف کرد
    روزنامه اسرائیلی هاآرتص نوشت: «ناراحت کننده است که درست وقتی جهان غرب علیه افراط گرایی مذهبی تظاهرات می کند، افراط گرایان خود ما توجهات را جلب می کنند.»
  • هشدار یهودیان به ستاره‌های هالیوود
     روزنامه آمریکایی «آمریکن فری پرس» نوشت: یهودیانی که هالیوود را کنترل می کنند، ستاره ها را تهدید می کنند که به نفع تان است نامی از فلسطین نبرید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب