• سقوط بی سابقه «یورو» در 3 بازار
    با ادامه افت ارزش یورو در بازارهای جهانی، شنبه سقوط پول واحد اروپایی به بازار داخلی رسید تا قیمت نخستین روز هفته به بهای میانگین آذرماه 91 بازگشته باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب