• اهانت بی سابقه به «پاشایی» و هوادارانش
    اباذری جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران معتقد است که جلب توجه مردم به ستاره های ورزشی و هنری و... ابزاری برای سیاست زدایی است. وی حواشی مرگ خوانندۀ محبوب را نوعی ابتذال می داند که دولت و مردم با همکاری یکدیگر آن را شکل داده اند. وی در پاسخ به این که به سلیقه مردم توهین کرده است می گوید: «مردم ابله اند! فکر می کنند دارند انتخاب می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب