• یک بیمارستان خصوصی در شمال تهران پلمب شد
    یک بیمارستان خصوصی در شمال تهران به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی و درمانی، ارائه خدمات گران درمانی و اصرار بر تخلفات خود به دستور مقامات قضائی سازمان تعزیرات پلمب شد.  
  • «در حاشیه» واقعی در یک بیمارستان
    یک سایت خبری مدعی شد که سرمایه گذاران بیمارستان ... از یک جابه جایی میلیاردی سهام در یکی از شرکت های اقماری این بیمارستان خبر داده اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب