• توقف شماره گذاری ۵ خودرو/ ۲۰۶ هم شماره گذاری نمی شود
    سعید متصدی، معاون سازمان محیط زیست با اشاره به عدم اخذ استاندارد یورو ۴ در برخی از خودروها گفت: بر همین اساس و طی هماهنگی هایی که با پلیس راهنمایی و رانندگی صورت گرفت، شماره گذاری ۵ خودرو از امروز متوقف می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب