• سخنرانی علیه دولت و رئیس‌جمهور در ۲۲بهمن
    مسئولان مربوطه باید به حضور این افراد و ادعاهایی که مطرح می کنند نگاه جدی تری داشته باشد. در این مرحله از نهادهای موثر نظارتی این انتظار وجود دارد که جلوی این رفتارها را بگیرند. این تندروها امید دارند که با رادیکال کردن فضا، عرصه را برای حضور اصلاح طلبان تنگ کنند و در نبود اصلاح طلبان در مجلس حاضر شوند

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب