• ۳ دختر انگلیسی که به سوریه رفتند!/ جستجو برای یافتن آنها
        ۳ دختر انگلیسی یک مدرسه که توانسته اند به پرواز ترکیه سوار شوند تا خود را به سوریه برسانند، خبرساز شده اند. پلیس اکنون برای بازداشت آنان عملیات گسترده ای آغاز کرده است. عملیات پس از آن صورت می گیرد که عکس و تصویر آنها در دوربین های فرودگاه ضبط شد.      

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب