• هر ماه در خیابان انقلاب ۹۰ تن کاغذ می‌میرد!
    به گفته کارگران شهرداری هر شب 7 تا 10 سطل پر از زباله از کف خیابان های این ناحیه جمع می شود که با توجه به شمار تراکت پخش کن ها و انتشاراتی های مستقر در آن منطقه مقدار زیادی از این زباله ها کاغذ ند. اما کارگران می گویند که این کاغذ ها را بدون تفکیک از دیگر زباله به سطل های زباله می ریزند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب