• 10 رابطه که سر انجامی نخواهد داشت
    1)  رابطه ای که در آن بیش از آنچه به شما عشق می ورزند , عشق می ورزید.در این رابطه هنگامی که فقط یکی از طرفین در اکثر اوقات از لحاظ روحی تعقیب کننده و دیگری تعقیب شونده میباشد. سالم نبودن و از تعادل خارج شده و محکوم به شکست خواهد شد.........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب