• تماس با 118 پولی شد
    کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تازگی مصوبه ای ابلاغ کرده که به موجب آن تماس با کدهای خدماتی غیرفوریتی مشمول دریافت هزینه می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب