• علی دایی این 9 نفر را نمی خواهد!
    به جز بازیکنان خارجی بی تاثیر (به جز نیلسون) شمار بازیکنانی که از امسال از پرسپولیس می  روند به حدود 12 نفر رسیده است در  مورد این 12 نفر باید گفت که علی دایی فقط روی 3 نفر یعنی...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب