• 2زن همسرکش در انتظار تصمیم قضات
    دوزن که به قتل شوهران خود متهم هستند، در انتظار تصمیم قضایی به سر می برند؛ یکی از این دو زن مطمئن است قصاص نخواهد شد زیرا اولیای دم رضایت خود را در دادسرا اعلام کرده اند، اما زن دوم خود را دربرابر مجازات مرگ می بیند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب